15. listopada 2021. (Online)

18. kongres HLZ - HDMVZO

HLZ-Hrvatsko društvo medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja, u suradnji s Direkcijom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,  održat će 15. listopada 2021. svoj 18. Kongres, ovaj puta online.

Ovogodišnji Kongres tematski se naslanja na prethodno održane te će u okviru nastavka obrade kroničnih nezaraznih bolesti kao vodeću temu predstaviti Dijabetes, sa svim njegovim komplikacijama te suvremenim mogućnostima dijagnostike i liječenja.

Uz predavanja poslovodstva Zavoda u uvodnom bloku, te stručna predavanja o naslovnoj temi i ostalim stručnim temama, među ostalima i vezano uz pandemiju bolesti COVID-19, dobrodošla su i predavanja s područja medicinskog vještačenja i osiguravateljne medicine, kao i prikazi slučajeva iz našeg svakodnevnog rada, pa ovim putem pozivam sve zainteresirane kolege i sponzore na pripremu radova i sudjelovanje na kongresu.

Molimo teme i sažetke, kao i sva pitanja sudionika i sponzora, vezano uz pasivno i aktivno sudjelovanje na kongresu, dostaviti do 15. rujna 2021., na mail adresu vlasta.zajic-stojanovic@hzzo.hr i srebrenka.mesic@hzzo.hr.

Za sudjelovanje na Kongresu sudionicima će biti dodijeljeni bodovi Hrvatske liječničke komore i Hrvatske ljekarničke komore, u skladu s pravilnicima navedenih komora.

Aktivni sudionici kongresa i umirovljeni članovi društva oslobođeni su plaćanja kotizacije za sudjelovanje. Kontakt tehničkog organizatora je partner@certitour.com

Radujemo se ponovnom viđenju, na neki novi način!

Upute za sažetak:
Molimo pisati sažetak na hrvatskom jeziku, u formi:
• font arial, veličina 11, jednostruki prored, do 250 riječi
• naslov rada, cilj odnosno svrha rada, ispitanici (materijali) i metode, rezultati s bitnim brojčanim pokazateljima, zaključak, ključne riječi
• ime autora uz podatke o akademskom stupnju i mjestu zaposlenja te kontaktima (telefon, e-mail adresa)

Napomena: Sažetak je potrebno dostaviti u obliku strukturiranog sažetka, što znači da je potrebno jasno, podnaslovima, istaknuti gore navedeno (cilj, metode, rezultati, zaključak), kako bi svi sažeci bili jednoobrazni i jasno prenijeli poruku autora, bez obzira radi li se o znanstvenom ili stručnom radu.
O zaprimanju svih sazetaka autori će biti pravovremeni obavješteni o prihvaćanju rada i obliku izlaganja.
Molimo autore da nas prilikom slanja sazetka obavijeste ukoliko rad žele prikazati isključivo posterom.