10. godišnja skupština Hrvatskog društva medicinskih vještaka ZO

Dana 25.2.2012. u Hotelu Palace Zagreb održana je 10. godišnja skupština Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja.

Dnevni red

  1. Otvaranje 10. godišnje skupštine Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja
  2. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  3. Usvajanje dnevnog reda
  4. Izvješća o radu Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja
  5. Rasprava o izvješćima, usvajanje izvješća
  6. Razno
  7. Godišnje izvješće HLK podružnice HZZO
  8. Stručno predavanje: Zbrinjavanje astme nadopuna GINA smjernica 2010.;
    prof. dr. sc. Miroslav Samaržija*

Predsjednica Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja Anica Matić, dr. med.

*stručno predavanje održano je uz potporu tvrtke GlaxoSmithKline