Rabac, 11. - 13. listopada 2018., Hotel Valamar Girandella

16. kongres HLZ - HDMVZO

 • Organizacijski odbor: Vlasta Zajic Stojanović, Sanja Milanović i Renata Miškulin
 • Znanstveni odbor: Srebrenka Mesić, Dubravka Pezelj Duliba, Ljiljana Milišić Ždralović
 • Iznos kotizacije: Članovi društva i zaposlenici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - 750 kn; ostali sudionici - 1100 kn
 • Kongres se održava u suradnji s Direkcijom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • Kongres je bodovan po Hrvatskoj liječničkoj komori
 • Za prijavu rada dostavite naslov predavanja do 30.7.2018., a sažetke za pisane materijale molimo dostaviti na e-mail adresu srebrenka.mesic@hzzo.hr, do 1.9.2018. (najkasnije do 15.9.2018.g.), prema niže navedenim uputama
 • Ovim putem pozivamo zainteresirane tvrtke da sudjeluju u organizaciji kongresa stručnim predavanjem i/ili izložbenim prostorom, a sukladno cjeniku društva istaknutom na stranicama.
 • Dodatne informacije putem telefona:
  Vlasta Zajic Stojanović, dr. med.,
  Mob.099/8070303,
  E-mail: vlasta.zajic-stojanovic@gmail.com
  Srebrenka Mesić, dr. med., Mob: 099/8070359,
  E-mail: srebrenka.mesic@hzzo.hr

Upute za sažetak:
Molimo pisati sažetak na hrvatskom jeziku, u formi:
• font arial, veličina 11, jednostruki prored, do 250 riječi
• naslov rada, cilj odnosno svrha rada, ispitanici (materijali) i metode, rezultati s bitnim brojčanim pokazateljima, zaključak, ključne riječi
• ime autora uz podatke o akademskom stupnju i mjestu zaposlenja te kontaktima (telefon, e-mail adresa)

Napomena: Sažetak je potrebno dostaviti u obliku strukturiranog sažetka, što znači da je potrebno jasno, podnaslovima, istaknuti gore navedeno (cilj, metode, rezultati, zaključak), kako bi svi sažeci bili jednoobrazni i jasno prenijeli poruku autora, bez obzira radi li se o znanstvenom ili stručnom radu.
O zaprimanju svih sazetaka autori će biti pravovremeni obavješteni o prihvaćanju rada i obliku izlaganja.
Molimo autore da nas prilikom slanja sazetka obavijeste ukoliko rad žele prikazati isključivo posterom.

Tema kongresa: Kronične nezarazne bolesti, s posebnim naglaskom na bolesti kardiovaskularnog sustava

Tehnički organizator:
MAKS Travel d.o.o., Kreše Golika 5, Zagreb
Kontakt: Kristijan Ċovčić, mob: +385 99 2005 225
e-mail: kristijan@makstravel.hr