Sv. Martin na Muri, 8. - 10. listopada 2015., Lifeclass Terme Sveti Martin

13. kongres HLZ - HDMVZO

 • Organizacijski odbor: Vlasta Zajic Stojanović, Mirta Plavšić, Ivanka Kalem Nikolić
 • Znanstveni odbor: Vesna Štefanac Nadarević, Dubravka Pezelj Duliba, Srebrenka Mesić
 • Kotizacija 750,00 kuna
 • Kongres je bodovan po Hrvatskoj liječničkoj komori
  (aktivno sudjelovanje:15 bodova, pasivno sudjelovanje:10 bodova)
 • Prijavu rada molimo izvršiti isključivo putem dostave sažetka na e-mail adresu srebrenka.mesic@hzzo.hr, najkasnije do 15.07.2015.g., prema uputama u POZIVU
 • Dodatne informacije putem telefona: 099/ 807-0303 ili 099/ 807/0359

Teme kongresa:

 • Odnos između zdravstvenih djelatnika i bolesnika /obitelji
 • Profesionalizam u zdravstvu
 • Komunikacija između zdravstvenih djelatnika
 • Virtualna komunikacija u zdravstvu
 • Oblici i postupci terapijske komunikacije
 • Novosti iz Hrvatskog zavoda za zdravsteno osiguranje
 • Praktične radionice (komunikacijske vještine, ozljede na radu…)