Šibenik, 27. - 29. 9. 2012., Solaris Hotel Resort

Teme:

 1. Medicinska vještačenja
 2. HZZO i EU
 3. Slobodne teme

10. kongres HLZ - HDMVZO

 • Rok za prijavu radova je do 01. 08. 2012.
 • Sažetke radova u Word formatu molimo poslati na adresu: anica.matic@hzzo-net.hr
 • Kotizacija iznosi 750,00 kuna i uplaćuje se na žiro-račun: HLZ, Hrvatsko druπtvo medicinskih vjeπtaka zdravstvenog osiguranja
  broj: 2360000-1101214818; poziv na broj: 268-361
 • Kongres se boduje prema Pravilniku Hrvatske liječničke komore
 • Organizacija smještaja: Solaris Hotels Resort, Šibenik, gđa. Iva Glavan Komlen
  e-mail: iva.glavan.komlen@solaris.hr
  tel. 022/361 008; fax. 022/361 800
  tel. 052/700 700; fax. 052/ 719 999
 • Kontakt adresa za stručne obavijesti:
  Dr. Anica Matić, tel. 01/4573-525; e-mail: anica.matic@hzzo-net.hr
  Dr. Marija Ivanković, tel. 01/6151 736, mob. 098/9812 799; e-mail: marija.ivankovic@hzzo-net.hr