11. godišnja skupština Hrvatskog društva medicinskih vještaka ZO

Dana 02.03.2013. godine, u Hotelu Palace, u Zagrebu održana je 11. Skupština Hrvatskog društva vještaka zdravstvenog osiguranja, na kojoj su članstvu podnijeta izvješća o radu u protekloj godini a dr. sc. Darko Počanić, dr. med. prezentirao je zanimljivo stručno predavanje: „Hipolipemici u svrhu kardiovaskularne prevencije – koga i kako liječiti“