Opatija, 9. - 11. listopada 2014., Grand Hotel 4 Opatijska cvijeta

12. kongres HLZ - HDMVZO

  • Organizacijski odbor: Vlasta Zajic Stojanović, Josip Silovski, Nediljka Čelan
  • Znanstveni odbor: Vesna Štefanac Nadarević, Dubravka Pezelj Duliba, Srebrenka Mesić
  • Rok za prijavu radova: 31.08.2014.
  • Sažetci se dostavljaju (u Word formatu)
  • Kotizacija 750,00 kuna
  • Kongres je bodovan po Hrvatskoj liječničkoj komori
  • Turistički organizator: Maks Travel d.o.o., Nova cesta 60/V, 10000 Zagreb, Kristijan Čovčić, 099/2005-225