15. godišnja skupština Hrvatskog društva medicinskih vještaka ZO

Dana 06 svibnja 2017. godine u Dvorani Zrinski, Hotela Palace u Zagrebu, održana je 15. skupština Društva, a stručno predavanje „Kako poboljšati adherenciju u bolesnika s arterijskom hipertenzijom“ održala je Sandra Kundić, dr. dent. med., Krka Farma d.o.o.