Poreč, 13. - 15. listopada 2016., Hotel Valamar Isabella

14. Kongres HLZ - HDMVZO s međunarodnim sudjelovanjem „Transparentnost i odgovornost - zajedno u budućnosti“

 • Organizacijski odbor: Vlasta Zajic Stojanović, Ivanka Kalem Nikolić, Adriana Prica
 • Znanstveni odbor: Srebrenka Mesić, Dubravka Pezelj Duliba, Vesna Štefanac Nadarević
 • Iznos kotizacije: članovi društva i zaposlenici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje - 750 kn; ostali sudionici - 1100 kn
 • Kongres se održava u suradnji s Direkcijom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • Kongres je bodovan po Hrvatskoj liječničkoj komori
  (za aktivne sudionike - 15 bodova, za pasivne sudionike - 10 bodova)
 • Prijavu rada molimo izvršiti isključivo putem dostave sažetka na e-mail adresu srebrenka.mesic@hzzo.hr, najkasnije do 31.08.2016.g., prema niže navedenim uputama
 • Ovim putem pozivamo zainteresirane tvrtke da sudjeluju u organizaciji kongresa stručnim predavanjem i/ili izložbenim prostorom, a sukladno cjeniku društva istaknutom na stranicama.
 • Dodatne informacije putem telefona: 099/ 807-0303 ili 099/ 807-0359

Upute za sažetak:
Molimo pisati sažetak na hrvatskom jeziku, u formi:

 • font arial, veličina 11, jednostruki prored, do 250 riječi
 • naslov rada, cilj odnosno svrha rada, ispitanici (materijali) i metode, rezultati s bitnim brojčanim pokazateljima, zaključak, ključne riječi
 • ime autora uz podatke o akademskom stupnju i mjestu zaposlenja te kontaktima (telefon, e-mail adresa)

Napomena: Sažetak je potrebno dostaviti u obliku strukturiranog sažetka, što znači da je potrebno jasno, podnaslovima, istaknuti gore navedeno (cilj, metode, rezultati, zaključak), kako bi svi sažeci bili jednoobrazni i jasno prenijeli poruku autora, bez obzira radi li se o znanstvenom ili stručnom radu.  O zaprimanju svih sažetaka autori će biti pravovremeni obavješteni o prihvaćanju rada i obliku izlaganja.
Molimo autore da nas prilikom slanja sažetka obavijeste ukoliko rad žele prikazati isključivo posterom.

Teme kongresa:

 • Dostupnost zdravstvenih sustava
  • Izazovi organizacije zdravstvene zaštite
  • (Ne)jednakost u pristupu zdravstvenim uslugama
  • Integrirana skrb
 • Kvaliteta, učinkovitost i sigurnost u liječenju
  • Pravni okvir i njegova primjena u sustavu osiguranja kvalitete i sigurnosti
  • Uloga dijagnostičkih i terapijskih smjernica u osiguranju kvalitete zdravstvene zaštite
 • Izazovi migrantske krize
  • Uloga liječnika obiteljske medicine u zbrinjavanju migranata
  • Organiziranje zdravstene zaštite
 • Kvaliteta, dostupnost i promocija lijekova
  • Farmaceutska industrija kao ključni partner zdravstvenog sustava
  • Suradnja farmaceutske industrije i liječnika u zdravstvenom sustavu
 • Poboljšanje otpornosti zdravstvenih sustava
  • Odgovor zdravstenog sustava na izazove financijske krize
  • Funkcioniranje bolnica u uvjetima smanjenih resursa
 • Polipragmazija
  • Prekomjerna medicinska skrb i kvartarna prevencija
  • Uloga dijagnostičkih i terapijskih smjernica
 • Praćenje kroničnih nezaraznih bolesti
  • Paneli
  • Preventivne aktivnosti

Tehnički organizator:
MAKS Travel d.o.o., Nova Cesta 60, Zagreb
Kontakt: Kristijan Čovčić, mob: +385 99 2005 225
e-mail: kristijan@makstravel.hr