12. godišnja skupština Hrvatskog društva medicinskih vještaka ZO

Dana 22. ožujka 2014. godine, u Hotelu Palace, u Zagrebu, održana je 12. godišnja i izborna skupština Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja Hrvatskog liječničkog zbora, na kojoj je izabrano Predsjedništvo i Upravni odbor društva koji će društvom upravljati u predstojećem četverogodišnjem mandatu.

Dnevni red:

1.  Otvaranje 12. godišnje skupštine Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja
2.  Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3.  Izbor povjerenstva za izbore
4.  Usvajanje dnevnog reda
5.  Izmjene Pravilnika o radu stručnog društva HDMVZO
6.  Izvješće o radu Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja
7.  Rasprava o izvješćima, usvajanje izvješća
8.  Kandidiranje predsjednika, prvog dopredsjednika, članova Upravnog odbora
9.  Razno
10.  Rezultati izbora
11.  Stručno predavanje: Specifičnost liječenja psihotičnih bolesnika, Doc. dr.sc. Marina Šagud *

Predsjednica Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja Vlasta Zajic Stojanović, dr. med.

*Stručno predavanje održano je uz potporu tvrtke Krka farma d.o.o.