Najava 17. kongresa

17. Kongres HLZ-Hrvatskog društva medicinskih vještaka zdravstvenog osiguranja održati će se od 14. do 16. studenoga 2019. godine u Hotelu Osijek, u Osijeku.

Skup će biti bodovan od Hrvatske liječničke komore. Iznos kotizacije je 1100 kn, (za članove društva i zaposlenike Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje 750 kuna, umirovljeni članovi društva oslobođeni su kotizacije).

Kontakt stručnog organizatora putem www.hdmvzo.com. Tehnički organizator kongresa je agencija Makstravel d.o.o., odgovorna i kontakt osoba Kristijan Čovčić, mob: 099/2005225.

Radujemo se vašem dolasku!