Terme Tuhelj, 10. - 12. listopada 2013., Hotel Well

11. kongres HLZ - HDMVZO

  • Organizacijski odbor: Anica Matić, Marija Ivanković, Josip Silovski
  • Znanstveni odbor:  Dubravka Pezelj Duliba, Vesna Štefanac Nadarević, Srebrenka Mesić
  • Rok za prijavu radova: 01.08.2013.
  • Sažetci se dostavljaju (u Word formatu)
  • Kotizacija 750,00 kuna
  • Kongres je bodovan po HLK
  • Turistički organizator: O -Tours d.o.o., Zagreb, Gajeva 6, gospođa Tatjana Jurčić, tel 01/4831-444